Kontrolli i cilësisë

Procesi i inspektimit

Takimi i parë mostër

Është e rëndësishme të dërgoni të gjithë standardet e cilësisë për të gjithë punëtorët

IQC

Kontrolli i cilësisë së hyrjes

IPQC

Kontrolli i cilësisë së procesit të hyrjes 

OQC

Kontrolli i cilësisë në dalje

zGZAdC4WNS_small