Politika e Kthimit dhe Shkëmbimit

Gjatë periudhës së garancisë, Layson do të dërgojë zëvendësimin e ri falas nëse është për shkak të problemit të harduerit pasi të konfirmojmë, dhe do të mbulojë tarifën e dërgesës për dorëzimin e zëvendësimit, blerësi duhet vetëm të bashkëpunojë për ta dërguar atë të dëmtuar përsëri në fabrikën tonë.

Për makinerinë reklamuese problematike, ajo do të kthehet në fabrikë për riparim. Layson do të jetë përgjegjës për shpenzimet që rrjedhin nga një riparim i tillë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në koston e pjesëve të reja dhe dërgimin e produkteve ose pjesëve nga ne te Blerësi.

Përtej makinës së periudhës së garancisë, Layson do të ofrojë shërbimin e mirëmbajtjes dhe mbështetje teknike (hardware dhe tarifa të tjera të mundshme, Layson nuk do të mbajë përgjegjësi)